Produktová fotografia


Fotografie na webových stránkach sú veľmi dôležitými prvkami stránok, ktoré svoju pozornosť upútajú ako prvé. Až potom návštevník číta prípadný text alebo obsah. Dobrým fotografiám, ktoré zaujmú a upútajú je preto treba venovať dôkladnú pozornosť. 

Jednou z možností sú fotobanky, v ktorých sú tisicky fotografií podľa zatriedených podľa tematických okruhov, farebnosti, kľúčových slov a iných kritérií. Aj my pri svojej práci využívame tieto možnosti.

Niekedy je však potrebné vytvoriť fotografie priamo z priestorov vašej firmy, kancelárií, či produktov. Vtedy je vhodné využiť naše služby - profesionálne fotografovanie produktovej fotografie.

K tejto činnosti využívame profesionálnu techniku Canon s profesionálnou mobilnou osvetľovacou technikou. Okrem vytvorenia výstupov použitých pre vaše webstránky tak získavate aj digitálne fotomateriály, ktoré môžete využiť pri tvorbe firemných prospektov, bulletinov, plagátov, či bilboardov.

Všetky fotografie prechádzajú postscriptom - úpravou a budú Vám dodané na DVD vo formáte jpg a tiff v plnom rozíšení.