Webhostingové služby a registrácia domén

      Vaše stránky sú dostupné 24 hodín denne pre celú internetovú komunitu. WebhostingDáta vašich stránok sú preto uložené na počítačoch - serveroch,ktoré sú v nepretržitej prevádzke s pravidelným zálohovaním dát, náhradným zdrojom a podobne. S touto vysoko špecializovanou činnosťou sa zaoberajú webhostingové firmy.

      Našim spolupracovníkom v tejto oblasti je najvôčší poskytovateľ domén a správca vysokokvalitných webhostingových služieb - spoločnosť WEBSUPPORT.

Spoločnost WEBSUPPORT poverujeme aj ako registrátora našich domén. 

Nie ste odborníci na internet?

     Nechajte všetko na nás a my sa o to postaráme. Na základe vyhodnotenia Vášho internetového projektu vám navrhneme to najefektívnejšie riešenie vzhľadom na jeho potreby, hostingový program, diskový priestor a počet mailov. Po Vašej úvahe, alebo spoločným úsilím nájdeme vhodné doménové meno pre Váš projekt. Domény registrujeme na vaše meno, vašu firmu. Doménové meno sa tak stáva duševným vlastníctvom Vašej firmy, Vašej osoby.Nemusíte sa o nič starať, všetko vybavíme za Vás.

A platíte len za to, čo budete skutočne potrebovať... 

Čo je to doména?

Doména je základnou adresnou jednotkou na internete. Je to www adresa, ktorú píšete do webového prehliadača. Doména je textovým prekladom IP adresy. 
My pre registráciu domén využívame služby spoločnosti Websupport.
Za doménu sa platí prostredníctvom registrátora ročný poplatok správcovi domén.

Čo je to webhosting?

Ak chcete pod svojou doménou prevádzkovať internetové stránky alebo využívať elektronickú poštu, musíte si zaplatiť miesto na serveri a potrebné služby u niektorého komerčného poskytovateľa. 
Webhosting je diskový priestor na výkonnom serveri, ktorý je nepretržite pripojený vysokou rýchlosťou do siete internetu.
Stránky sú potom prístupné verejnosti cez internetové prehliadače prostredníctvom domény - www adresy.